Organizace školního roku

 • Aktualizováno Pondělí, 06 Březen 2017 13:12
školní rok 2016/2017

 • první školní den školního roku - 1. 9. 2016 (čtvrtek)

 • podzimní prázdniny - 26. 10.–27. 10. 2016
 • vánoční prázdniny - 23. 12. 2016–2. 1. 2017
 • pololetí prázdniny - 3. 2. 2017
 • jarní prázdniny - 27. 2.–5. 3. 2017
 • velikonoční prázdniny - 13. 4.–14. 4. 2017
 • hlavní prázdniny - 1. 7.–1. 9. 2017

 • vydávání vysvědčení za 1. pololetí - 31. 1. 2017
 • vydávání vysvědčení za 2. pololetí - 30. 6. 2017

 • termíny pedagogických rad - 1. 9. 2016, 15. 11. 2016, 18. 1. 2017, 19. 4. 2017, 21. 6. 2017
 • úvodní třídní schůzka - 13. 9. 2016 (od 16:00)
 • třídní schůzky - 15. 11. 2016, 11. 1. 2017, 19. 4. 2017 (vždy 16:00-18:00),
 • konzultační odpoledne - 7. 6. 2017 (16:00-17:00)

 • den otevřených dveří - 9. 3. 2017 (14:00—17:00) -  (areál "školičky")
 • zápis do 1. ročníku - 11. 4. 2017 (13:00—18:00) - hl. budova školy

 • termín odevzdání přihlášek ke studiu ředitelům škol, na které se žáci hlásí (zajišťují si sami zákonní zástupci žáků) - do 1. 3. 2017 (umělecké školy do 30. 11. 2016)
 • termín 1. kola přijímacích zkoušek na střední školu/víceleté gymnázium - 12. 4. 2017 (1. zvolená škola) a 19. 4. 2017 (2. zvolená škola).