Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale vaří i pro veřejnost. Všichni strávníci si mohou vybrat ze dvou nabízených jídel. Objednávky i výdej obědů probíhá pomocí elektronického čipu (k zakoupení u vedoucí jídeln) přes 2 bezdotykové terminály (jeden je umístěn ve školní jídelně, druhý na vrátnici školy) nebo pomocí webové aplikace. Součástí jídelny je i bufet, kde si zájemci mohou zakoupit svačiny, nápoje a mražené zboží. Placení stravného probíhá na ZŠ SNP kreditním systémem.

Současná kapacita školní jídelny umožňuje stravování i dalším zájemcům.


Cenk obědů

  • žáci do 10 let*..................18,- Kč
  • žáci ve věku 11 - 14 let*....20,- Kč
  • žáci ve věku 15  - 18 let*...22,- Kč
  • cizí strávníci......................48,- Kč

* do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (školní rok končí 31. 8.), ve kterém dosahují uvedeného věku (viz vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění)


Cena čipu

  • čip.................55,- Kč

Strávníci si mohou zakoupit obědy denně od 7:15 do 8:00 hod, a to nejdříve na následující den, dále pak poslední dva dny v měsíci na měsíc následující od 7:15 do 8:00 a od 12:00 do 16:00 hod.

Strávníci se mohou přihlašovat a odhlašovat ke stravování osobně či telefonicky do 14 hod, a to vždy nejdříve na následující den.

V době nepřítomnosti žáka ve škole (lékařské vyšetření) mají možnost si zákonní zástupci přijít pro zaplacený a neodhlášený oběd do vlastních nádob v době od 12:00 do 14:00 hod. Nádoby nesmí být skleněné a s úzkým hrdlem. Škola zajišťuje školní stravování dětí a žáků pouze v době jejich pobytu ve škole.

  • kontakt - vedoucí školní jídelny Marie Pokorná - tel. 722 559 746