Členění školy

Základní školu a Mateřskou školu Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkovou organizaci tvoří ZŠ v ulici SNP a odloučené pracoviště ve Vaňově - MŠ v ul. Ve Stráni.

 

Od školního roku 2004/2005 se na škole (včetně odloučeného pracoviště) vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, který nese název Škola pro všechny.Základní škola (ul. SNP) má 9 ročníků členěných na 1. a 2. stupeň.

khkhkh


 

 

 

MŠ ve Vaňově je jednotřídní.