Informace pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

Na tomto místě bychom Vám rádi představili naši školu a všechny její aktivity, které nabízí svým žákům. ddd

ddd

Proč si vybrat naši školu:

ddd

 • škola s více jak 50letou tradicí;
 • umístění v příjemném a klidném prostředí;
 • vyučování podle vlastního vzdělávacího programu "Škola pro všechny";
 • kvalitní učitelský sbor - jsme škola s tradicí, podílíme se na přípravě budoucích učitelů - studentů pedagogické fakulty;
 • přátelská atmosféra;
 • možnost výuky cizího jazyka již od 1. třídy;
 • od 4. třídy možnost volby 2. cizího jazyka - německý jazyk - na konci 9. ročníku nabídka složení Sprachdiplomu;
 • od 7. třídy povinně druhý cizí jazyk (2 hodiny týdně - týká se těch žáků, kteří si jej nezvolili již ve 4. třídě);
 • spolupráce s taneční skupinou FREEDOM - rozšíření výuky tělesné výuky již od 1. třídy - hodina tělesné výchovy vedená přímo šéftrenérkou taneční skupiny;
 • výuka nového typu písma - nevázaného písma, které je pro žáky přirozenější, rychleji a lépe zvládají jeho nácvik;
 • na 2. stupni široká nabídka volitelných předmětů;
 • umístění žáků 1. tříd v samostatném pavilonu - tzv. školička ve kterém se nezvoní - žáci si tak mohou lépe přivyknout školnímu prostředí, z prostorných tříd je vstup přímo na školní zahradu;
 • provoz školní družiny do 17:00 hod.;
 • bohatý výběr zájmových kroužků - žáci jsou vyzvedáváni přímo ve školní družině, po ukončení kroužku jsou přivedeni do školní družiny zpět - rodiče si tak mohou své děti vyzvedávat až po ukončení všech těchto aktivit tak, jak jim to pracovní vytížení vyhovuje;
 • od 4. třídy možnost využívat elektronickou žákovskou knížku - rodiče mají neustálý aktuální přehled o výsledcích a chování jejich dětí;
 • samozřejmostí jsou výlety a exkurze pro žáky;
 • dle možností pořádání škol v přírodě;
 • pravidelně organizujeme lyžařský kurz v Krkonoších, sportovně ozdravné pobyty u moře a jazykový pobyt ve Velké Británii;
 • dvě moderní počítačové učebny;
 • neustálá modernizace budov školy a učeben - používání moderních vyučovacích pomůcek (např. interaktivní tabule v běžných učebnách);
 • výběr ze dvou jídel ve školní jídelně;
 • jsme škola, která se nebojí zapojit do nových projektů - pilotní škola při ověřování školního vzdělávacího programu (jediná v Ústeckém kraji), ověřování nového písma Comenia Script (jediná základní škola v Ústí nad Labem)...;
 • jsme školou, která se snaží být vždy o krok napřed...

ddd

Budeme rádi, pokud si pro vzdělání Vašich dětí vyberete naši školu.

ddd

Těšíme se na Vás!!!

ddd

+420477277399, zssnp6(zavináč)zssnp6.cz

ddd